Bài 16. Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Bình chọn:
4.5 trên 190 phiếu
Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Lý thuyết chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

I. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc
Trả lời câu hỏi mục I trang 81 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 82 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của người Việt thời Bắc thuộc

Xem lời giải

II. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội
Bài 1 trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo.Vẽ sơ đồ tư duy về chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu- An Nam trong thời Bắc thuộc theo gợi ý bên dưới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 84 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 84 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy hoàn thành bảng dưới đây để rút ra những hậu quả từ chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Luyện tập - Vận dụng