Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 84 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ sơ đồ tư duy về chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu- An Nam trong thời Bắc thuộc theo gợi ý bên dưới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy logic, thống kê những ý chính và quan trọng trong bài học

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu