Trả lời câu hỏi mục 1 trang 139 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 9.1, bảng 9.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Trái Đất gồm những lớp nào?

- Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất?

Hình 9.1. Cấu tạo của Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 9.1 và bảng 9.1 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Trái Đất gồm 3 lớp: Nhân, Man-ti và vỏ Trái Đất.

- Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất:

+ Lớp vỏ Trái Đất: dày 5 - 70 km ở trạng thái rắn chắc, càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, tối đa không quá 1000oC.

+ Lớp Manti: dày gần 3 000 km, trạng thái vật chất từ quánh dẻo đến rắn, nhiệt độ khoảng từ 1 500oC đến 3700oC.

+ Lớp nhân: dày trên 3 000 km, trạng thái vật chất tồn tại từ lỏng đến rắn, nhiệt độ cao nhất khoảng 5 000oC.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu