Lý thuyết kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Kí hiệu bản đồ và chú giải

- Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết,... mang tính quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Mục đích: giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau của các thông tin thể hiện trên bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ được thể hiện trong chú giải của bản đồ.

2. Các loại kí hiệu bản đồ

- Có nhiều loại kí hiệu bản đồ khác nhau.

- Một số dạng kí hiệu bản đồ thông dụng:

+ Kí hiệu tượng hình => thể hiện vị trí của đối tượng.

+ Kí hiệu hình học => thể hiện sự phân bố đối tượng.

+ Kí hiệu bằng màu sắc, nét chải => thể hiện các đối tượng phân bố trên những vùng có diện tích rộng lớn.

Sơ đồ tư duy kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí