Trả lời câu hỏi mục 1 trang 189 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 22.1 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Quy mô dân số thế giới năm 2018.

- Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804 – 2018.

Hình 21.1. Quy mô dân số thế giới qua các năm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 21.1 SGK.

Lời giải chi tiết

- Quy mô dân số thế giới năm 2018 là 7,6 tỉ người.

- Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới thời kì 1804 - 2018:

+ Quy mô dân số thế giới có xu hướng tăng qua các năm.

+ Năm 1804, lần đầu tiên dân số thế giới đạt quy mô 1 tỉ người, thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng rút ngắn lại (Để tăng từ 1 lên 2 tỉ người mất 123 năm, từ 2 lên 3 tỉ người chỉ mất 33 năm, từ 3 lên 4 tỉ người còn 14 năm,...).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu