Giải bài 1 phần luyện tập trang 191 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư thế giới:

- Vị trí địa lí;

- Điều kiện tự nhiên;

- Sự phát triển kinh tế;

- Trình độ của con người;

- Lịch sử định cư.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu