Trả lời câu hỏi mục 3 trang 168 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

1. Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

- So sánh tỉ lệ giữa mực nước mặn và nước ngọt trên Trái Đất.

- Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất.

- Nêu tầm quan trọng của nước ngầm.

Hình 16.4. Tỉ lệ các loại nước trên Trái Đất

2. Quan sát hình 16.4, 16.5 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

- Kể tên những nơi có băng hà.

- Xác định tỉ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất.

- Nêu tầm quan trọng của băng hà.

Hình 16.5. Băng hà ở hai vùng cực và trên núi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 16.4, hình 16.5 và đọc thông tin về nước ngầm và băng hà trong SGK.

Lời giải chi tiết

1. Nước ngầm

- Tỉ lệ nước mặn và nước ngọt trên Trái Đất: nước mặn (97,5%), nước ngọt (2,5%).

- Tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất: 30,1%.

- Tầm quan trọng của nước ngầm:

+ Nguồn cung cấp nước cho sông, hồ;

+ Nguồn nước ngọt quan trọng đối với con người.

2. Băng hà

- Những nơi có băng hà:

+ Các vùng cực (99%), trong đó Nam Cực chiếm 90%;

+ Các dãy núi vùng ôn đới;

+ Các đảo ở vùng vĩ độ cao.

- Tỉ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất: 68,7%.

- Tầm quan trọng của băng hà:

+ Nguồn cung cấp nước quan trọng cho các sông miền ôn đới hay các sông bắt nguồn từ núi cao;

+ Nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu