Trả lời câu hỏi mục 1 trang 170 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1, em hãy mô tả các bộ phận chính của một dòng sông.

Hình 17.1. Mô hình một hệ thống sông

2. Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1, em hãy:

- Cho biết mùa lũ ở sông Gianh vào những tháng nào?

- Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất?

- Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông.

Bảng 17.1. Lưu lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 17.1 SGK.

2. Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Các bộ phận chính của một dòng sông

- Sông chính: dẫn nước.

- Phụ lưu: những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông.

- Chi lưu: dòng chảy tách ra từ dòng sông chính.

- Cửa sông: giáp với biển.

2. Lưu lượng nước sông

- Mùa lũ của sông Gianh vào các tháng 9, 10, 11.

- Tháng có lượng mưa nhiều nhất là 9, 10, 11.

- Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông:

+ Sông có nguồn cấp nước từ nước mưa: vào mùa mưa, mực nước lòng sông dâng cao, sông chảy mạnh.

=> Mùa lũ trùng với mùa mưa.

+ Sông có nguồn cấp nước từ băng tuyết: vào cuối xuân và đầu hè (vùng vĩ độ cao), nước sông dâng nhanh, chảy mạnh do băng tuyết tan.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Sông và hồ.