Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 80 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bảng dưới đây là những công cụ lao động thuộc thời kì văn hóa Đông Sơn. Theo em, những công cụ đó được dùng làm gì trong hoạt động sản xuất của cưa dân Văn Lang, Âu Lạc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu