Trả lời câu hỏi mục 1 trang 151 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

1. Quan sát hình 12.1, kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết khí quyển gồm những tầng nào? Lập sơ đồ mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển.

Hình 12.1. Các tầng khí quyển của Trái Đất

2. Quan sát hình 12.2, 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Nêu tỉ lệ các thành phần của không khí.

- Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trái Đất?

Hình 12.3. Quang hợp ở lá cây tạo thành chất hữu cơ và khí oxy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 12.1 và đọc nội dung trong bài để trả lời câu hỏi.

2. Quan sát hình 12.2, 12.3 và đọc nội dung trong bài để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1. Các tầng khí quyển

- Khí quyển gồm những tầng đối lưu, bình lưu và các tầng trên cao của khí quyển.

- Sơ đồ mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển:

2. Thành phần không khí

- Tỉ lệ các thành phần của không khí:

+ Khí oxy: 21%

+ Khí nitơ: 78%

+ Khí cacbonic, hơi nước và các loại khí khác: 1%

- Vai trò của khí oxy và hơi nước đối với tự nhiên trên Trái Đất:

+ Khí oxy: chất khí cần thiết cho sự cháy và hô háp của động vật.

+ Hơi nước: nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mưa, mây,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu