Trả lời câu hỏi mục 2 trang 152 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:

- Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao.

- Nhiệt độ và độ ẩm của một khối khí hình thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về khối khí để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ độ ẩm thấp của một khối khí hình thành trên lục địa ở vĩ độ cao.

- Khối khí hinh thành ngoài đại dương ở vĩ độ thấp có độ ẩm cao.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu