Trả lời câu hỏi mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy: - Cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào? - Giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu?

Đề bài

Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3, em hãy:

- Cho biết bản thân em có thể thực hiện được biện pháp phòng tránh thiên tai nào?

- Giải thích tại sao các hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu?

Bảng 14.1. Các giai đoạn và biện pháp phòng tránh thiên tai

Hình 14.3. Một số hoạt động cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trong bài, bảng 14.1 và hình 14.3 SGK.

Lời giải chi tiết

- Bản thân em có thể thực hiện được các biện pháp phòng tránh thiên tai:

+ Trồng cây xanh;

+ Khi xảy ra thiên tai hạn chế di chuyển, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin thiên tai;

+ Khắc phục sự cố, vệ sinh nơi ở môi trường, giúp đỡ người khác,...

- Những hoạt động trong hình 14.3 sẽ giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu vì:

+ Trợ giúp nạn nhân thiên tai là một trong những biện pháp cần thiết sau khi thiên tai xảy ra.

+ Sử dụng năng lượng sạch (gió) thay thế năng lượng hóa thạch làm giảm ô nhiễm môi trường.

+ Sử dụng phương tiện công cộng làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí.


Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí