Trả lời câu hỏi mục III trang 46 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát sơ đồ 9.6, em hãy kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

quan sát sơ đồ

Lời giải chi tiết

- Từ nhà Hán đến nhà Tùy, trải qua 5 triều đại lần lượt là : Hán (năm 1), Tam quốc(220-228), Tấn(280-420), Nam-Bắc triều(420-589), Tùy(589-618).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu