Soạn giải bài 3 phần luyện tập và vận dụng trang 66 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X trong bảng dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á ngày nay?

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

?

Chăm-pa

?

Đại Cồ Việt

?

Pa-gan

?

Chân Lạp

?

Tu-ma-sic

?

Sri -Vi giay- a

?

Ka-lin-ga

?

Bu-tu-an (Butuan)

?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế kết hợp với quan sát bản đồ

Lời giải chi tiết

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

Việt Nam

Chăm-pa

Việt Nam

Đại Cồ Việt

Việt Nam

Pa-gan

Mi-an-ma

Chân Lạp

Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Việt Nam

Tu-ma-sic

Xing-ga-po

Sri -Vi giay- a

In-đô-nê-xi-a

Ka-lin-ga

In-đô-nê-xi-a

Bu-tu-an (Butuan)

Phi-líp-pin

Loigiaihay.com

Tên các vương quốc cổ

Thuộc lãnh thổ quốc gia hiện nay

Phù Nam

Việt Nam

Chăm-pa

Việt Nam

Đại Cồ Việt

Việt Nam

Pa-gan

Mi-an-ma

Chân Lạp

Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Việt Nam

Tu-ma-sic

Xing-ga-po

Sri -Vi giay- a

In-đô-nê-xi-a

Ka-lin-ga

In-đô-nê-xi-a

Bu-tu-an (Butuan)

Phi-líp-pin


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu