Trả lời câu hỏi mục III trang 65 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy xác định trên lược đồ 12.3 những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

 

Hình 12.3. Lược đồ vị trí vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

Phương pháp giải:

Quan sát trên lược đồ 12.3

Lời giải chi tiết:

Các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X bao gồm: Pa-gan, Pê-ru, Tha-tơn, Ha-ri-pun-giay-a, Đra-va-ti, Cam-pu-chia, Đại Cồ Việt, Chăm Pa, Bu-tu-an, Sri Vi-giay-a, Tu-ma-sic, Ka-li-gan

Câu 2

Tham khảo bản đồ 12.1 và các thông tin bên dưới, cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Hình 12.1. Bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

 Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

+ Đại Cồ Việt, Champa=> Việt Nam

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-ton=> Mi-an-ma

+ Campuchia, DVva-ra-va-ti=> Campuchia

+ Ha-ri-pun-giay-a=> Lào

+ Sri Vi-giay-a,Ka-lin-ga => Indonexia

+ Bu-tu-an=> Philippin

+ Tu-ma-sic=>Xingapo.

 

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu