Lý thuyết các vương quốc ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết các vương quốc ở Đông Nam Á Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á

- Đông Nam Á là một khu vực khá rộng nằm ở phía đông nam Châu Á, bao gồm hai khu vực riêng biệt là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

- Các nước Đông Nam Á ngày nay có 11 nước bao gồm: Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Đông Ti-mo, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a.

 

II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII

- Các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á như: Pê-gu, Pha-ton, Chân Lạp, Don ton, Phù Nam, Xích Thổ, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Cham- Pa

- Xác định vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay: 

+ Pê-gu, Pha-ton=> Mianma

+ Chân Lạp=> Lào, Campuchia, Thái Lan

+ Don ton=> Mianma, Thái Lan

+ Phù Nam, Cham pa=> Việt Nam

+ Xích Thổ=> Mai-lai-xia                                    

+ Tu-ma-sic=> Xin-ga-po

+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma=> In-đô-nê-xi-a.

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

 Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay:

+ Đại Cồ Việt, Champa=> Việt Nam

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-ton=> Mi-an-ma

+ Campuchia, DVva-ra-va-ti=> Campuchia

+ Ha-ri-pun-giay-a=> Lào

+ Sri Vi-giay-a,Ka-lin-ga => Indonexia

+ Bu-tu-an=> Philippin.

+ Tu-ma-sic=>Xingapo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài