Trả lời câu hỏi mục I trang 63 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I, em hãy:

- Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

- Kể tên các nước Đông Nam Á ngày nay

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bản đồ 12.1 và thông tin trong phần I

Lời giải chi tiết

- Đông Nam Á là một khu vực khá rộng nằm ở phía đông nam Châu Á, bao gồm hai khu vực riêng biệt là Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

- Các nước Đông Nam Á ngày nay có 11 nước bao gồm: Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Đông Ti-mo, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu