Trả lời câu hỏi mục II trang 64 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào lược đồ 12.1 và lược đồ 12.2, em hãy xác định vị trí các vương quốc cổ cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. Các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay?

Hình 12.1. Bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay

Hình 12.2. Lược đồ vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ Công nguyên đến thế kỉ VII

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ 12.1 và lược đồ 12.2

Lời giải chi tiết

- Các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á như: Pê-gu, Pha-ton, Chân Lạp, Don ton, Phù Nam, Xích Thổ, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Cham- Pa

- Xác định vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay: 

+ Pê-gu, Pha-ton=> Mianma

+ Chân Lạp=> Lào, Campuchia, Thái Lan

+ Don ton=> Mianma, Thái Lan

+ Phù Nam, Cham pa=> Việt Nam

+ Xích Thổ=> Mai-lai-xia                                    

+ Tu-ma-sic=> Xin-ga-po

+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma=> In-do-ne-xi-a.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu