Giải bài luyện tập trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy cho biết:

- Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…).

- Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về lớp đất, các thành phần chính của đất.

Lời giải chi tiết

- Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật....):

+ Đối với thực vật: Cung cấp nước, ôxy, chất dinh dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

+ Đối với động vật: Là nơi sinh sống của nhiều loài động vật trong đất (giun, mối,...).

- Nhân tố như đá mẹ, khí hậu và sinh vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất vì:

+ Đá mẹ là nguồn cung cất vật chất vô cơ cho đất quyết định thành phần khoáng vật, ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.

+ Khí hậu tác động tới quá trình hình thành đất bằng lượng mưa và nhiệt độ.

+ Sinh vật góp phần tích tụ, phân hủy và biến đỏi chất hữu cơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu