Trả lời câu hỏi mục 3 trang 180 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên:

- Một số nhóm đất điển hình trên thế giới.

- Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Hình 19.4. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 19.4 SGK.

Lời giải chi tiết

- Một số nhóm đất điển hình trên thế giới:

+ Đất pốtdôn;

+ Đất đen thảo nguyên ôn đới;

+ Đất đỏ vàng nhiệt đới;

+ Đất xám hoang mạc và bán hoang mạc,...

- Các nhóm đất điển hình ở:

+ Lục địa Á - Âu: đất pốtdôn, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

+ Lục địa Phi: đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu