Lý thuyết thực hành tác động của con người đến thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết thực hành tác động của con người đến thiên nhiên Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Nội dung

Hình 24.1. Sơ đồ thể hiện một số tác động của con người đến thiên nhiên

II. Chuẩn bị

Xây dựng kế hoạch học tập theo các nội dung sau:

1. Lựa chọn chủ đề.

2. Xác định địa điểm, thời gian phù hợp với chủ đề, kế hoạch học tập và điều kiện thực tế ở địa phương.

3. Tư liệu, thiết bị

- SGK, sách tham khảo, bài báo,...

- Tài liệu từ internet.

- Dụng cụ xác định phương hướng.

- Phương tiện ghi hình, thu âm (nếu có).

4. Phân công nhiệm vụ thành viên trong nhóm.

III. Tổ chức học tập tại thực địa

- Quan sát địa bàn tham quan.

- Ghi chép thông tin đầy đủ.

- Thu thập mẫu vật.

- Chụp hình hoặc ghi chú những thông tin quan trọng.

- Ghi nhớ lộ trình tham quan.

IV. Thực hiện và báo cáo sản phẩm

1. Sắp xếp thông tin thu thập được theo chủ đề.

2. Kiểm tra các thông tin thu thập được với các nguồn tài liệu khác nhau.

3. Trình bày sản phẩm.

4. Rút kinh nghiệm từ các nhóm khác và ý kiến của giáo viên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí