Lý thuyết sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Sự đa dạng của thế giới sinh vật

1. Thực vật

- Khí hậu có vai trò chủ yếu trong sự hình thành các thảm thực vật.

+ Vùng khí hậu ôn đới lạnh (đới ôn hòa): rừng lá kim phát triển.

+ Vùng chí tuyến (đới nóng): hoang mạc và bán hoang mạc.

- Theo thống kê, hiện có gần 300 000 loài thực vật đã được xác định trên thế giới.

2. Động vật

- Phân bố khắp các môi trường: từ lục địa ở độ cao hơn 8 000 m đến độ sâu khoảng 11 000 m ở đáy đại dương.

- Theo thống kê, hiện có khoảng 1,5 triệu loài động vật đã được biết đến trên thế giới.

II. Các đới thiên nhiên trên thế giới

- Đới nóng: nằm giữa 2 đường chí tuyến (khoảng 30oB – 30oN).

- Hai đới ôn hòa: khoảng 30oB – 60oB và 30oN – 60oN.

- Hai đới lạnh: khoảng 60oB – cực Bắc và 60oN – cực Nam.

III. Rừng nhiệt đới

- Là hệ sinh thái chuyển tiếp từ xavan cây bụi sang rừng rậm nhiệt đới ẩm (rừng mưa nhiệt đới).

- Chia thành nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng có các loài động, thực vật khác nhau.

- Rừng nhiệt đới có nhiều loại: rừng nhiệt đới gió mùa, rừng mưa nhiệt đới, rừng xen cây rụng lá,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu