Trả lời câu hỏi mục 3 trang 184 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 20.4, em hãy nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới.

Hình 20.4. Cấu trúc tầng ở rừng mưa nhiệt đới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 20.4 SGK.

Lời giải chi tiết

Rừng mưa nhiệt đới được chia thành 4 - 5 tầng:

+ Dưới 10 m: cỏ tầng quyết và cây bụi.

+ Từ 10 - 20 m: tầng cây gỗ cao trung bình.

+ Từ 30 - 40 m: tầng cây gỗ cao.

+ Trên 40 m: tầng cây vượt tán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu