Giải bài 2 phần luyện tập trang 185 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Kể tên một số rừng nhiệt đới mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

Một số rừng nhiệt đới mà em biết:

- Rừng A-ma-dôn; 

- Rừng nhiệt đới Công-gô;

- Rừng nhiệt đới Niu Ghi-nê.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu