Trả lời câu hỏi mục 2 trang 183 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 20.3 em hãy xác định trên bản đồ các đới thiên nhiên trên thế giới.

Hình 20.3. Các đới thiên nhiên trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 20.3 SGK.

Lời giải chi tiết

- Đới nóng: nằm giữa 2 đường chí tuyến (khoảng 30oB – 30oN).

- Hai đới ôn hòa: khoảng 30oB – 60oB và 30oN – 60oN.

- Hai đới lạnh: khoảng 60oB – cực Bắc và 60oN – cực Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu