Trả lời câu hỏi mục I trang 72 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy: - Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? - Nêu phạm vi của nước Văn Lang. - Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1, em hãy:

- Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?

- Nêu phạm vi của nước Văn Lang.

- Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong bài học và tư liệu 14.1

Lời giải chi tiết:

- Nhu cầu trị thủy, đối phó với lũ lụt, bảo vệ mùa màng đã thúc đẩy sự liên kết giữa các bộ lạc. Thế kỉ VII TCN, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã thu phục các bộ lạc khác tự xưng là Hùng Vương, thành lập nhà nước Văn Lang.

- Phạm vi của nhà nước Văn Lang: có địa bàn cư trú từ vùng núi, trung du xuống đồng bằng châu thổ các dòng sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay.

- Kinh đô nhà nước Văn Lang: Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ).

Câu 2

Dựa vào sơ đồ 14.2, em hãy trình bày về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.

Phương pháp giải:

quan sát lược đồ

Lời giải chi tiết:

Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương. Ông chia cả nước thành 15 bộ, đóng đô ở Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ).

Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Khi có chiến tranh, nhà nước huy động thanh niên trai tráng ở các chiềng chạ tập hợp lại cùng chiến đấu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu