Soạn giải bài 1 phần luyện tập và vận dụng trang 76 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoàn thành bảng thống kê các nội dung ảnh dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Nội dung

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Thời gian ra đời

?

?

Đứng đầu nhà nước

?

?

Kinh đô

?

?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung của toàn bài học

Lời giải chi tiết

Nội dung

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Thời gian ra đời

Thế kỉ VII TCN

Thế kỉ II TCN

Đứng đầu nhà nước

Hùng Vương

An Dương Vương

Kinh đô

Phong Châu

Phong Khê

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu