Trả lời câu hỏi trang 186 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 21.1 và nội dung bài học, em hãy cho biết các bước tiến hành tham quan tại địa phương? Theo em bước nào cần quan tâm nhiều nhất. Vì sao?

Hình 21.1. Sơ đồ các bước tiến hành trải nghiệm tham quan môi trường tự nhiên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ hình 21.1 SGK.

Lời giải chi tiết

Các bước biến hành tham quan tại địa phương:

- Trước khi tham quan:

+ Bước 1: Xây dựng ý tưởng.

+ Bước 2: Lựa chọn chủ đề tham quan.

+ Bước 3: Lập ý kế hoạch các nhiệm vụ tham quan.

- Trong khi tham quan:

+ Bước 1: Thu thập thông tin.

+ Bước 2: Thực hiện tham quan.

+ Bước 3: Thảo luận các thành viên.

+ Bước 4: Tham khảo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Sau khi tham quan:

+ Bước 1: Tổng hợp các tài liệu.

+ Bước 2: Viết báo cáo tham quan.

+ Bước 3: Trình bày báo cáo tham quan.

+ Bước 4: Mô tả quá trình tham quan.

=> Theo em, các bước trước khi tham quan là cần quan tâm nhiều nhất vì nó định hướng ý tưởng và kế hoạch cụ thể cho cả quá trình tham quan.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu