Lý thuyết thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Trước khi tham quan

- Bước 1: Xây dựng ý tưởng.

- Bước 2: Lựa chọn chủ đề tham quan.

- Bước 3: Lập kế hoạch các nhiệm vụ tham quan.

* Gợi ý thực hiện

- Làm việc nhóm để lựa chọn chủ đề tham quan.

- Xây dựng kế hoạch: xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, phương pháp tiến hành và phân công trong nhóm.

- Chuẩn bị các nguồn thông tin đáng tin cậy để chuẩn bị thực hiện tham quan.

- Thống nhất các tiêu chí đánh giá buổi tham quan với giáo viên.

II. Trong khi tham quan

- Bước 1: Thu thập thông tin.

- Bước 2: Thực hiện tham quan.

- Bước 3: Thảo luận với các thành viên khác.

- Bước 4: Tham quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

* Gợi ý thực hiện

- Phân công nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tiến hành thu thập, xử lí thông tin thu được.

- Xây dựng thông tin hoặc bản báo cao về buổi tham quan.

- Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi cần.

- Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho giáo viên và các nhóm khác.

III. Sau khi tham quan

- Bước 1: Tổng hợp các tài liệu.

- Bước 2: Viết báo cáo tham quan.

- Bước 3: Trình bày báo cáo tham quan.

- Bước 4: Mô tả lại quá trình tham quan.

* Gợi ý thực hiện

- Chuẩn bị tiến hành báo cáo.

- Tiến hành báo cáo tham quan.

- Tự đánh giá kết quả tham quan của nhóm.

- Đánh giá kết quả tham quan của các nhóm khác theo tiêu chí đã đưa ra.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí