Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

Bình chọn:
4.6 trên 82 phiếu
Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

Lý thuyết cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 129 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái, nhiệt độ giữa vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (có thể lập bảng so sánh).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 2, em hãy: - Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào? - Dựa vào chú giải, tìm trên hình các địa mảng xô vào nhau và đới tiếp giáp của các địa mảng đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất, thể hiện trên đó cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 130 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm kiếm thông tin và trình bày về vành đai núi lửa Thái Bình Dương.

Xem lời giải

Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 131 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết: - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh khác nhau như thế nào. - Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 5 và đọc thông tin trong mục 2, em hãy trình bày hiện tượng tạo núi. 2. Ngoại sinh có vai trò như thế nào trong việc làm biến đổi hình dạng của núi?

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu vai trò của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin, hình ảnh về một số dạng địa hình do gió, nước… tạo thành và chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải

Lý thuyết núi lửa và động đất

Lý thuyết núi lửa và động đất Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 133 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy mô tả hiện tượng núi lửa và nguyên nhân hình thành núi lửa. 2. Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 134 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra. 2. Quan sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra.

Xem lời giải

Bài 1 trang 134 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Xem lời giải

Bài 2 trang 134 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy tìm kiếm thông tin về thảm họa do một trận động đất hoặc núi lửa gây ra trên thế giới và chia sẻ trước lớp.

Xem lời giải

Lý thuyết các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Lý thuyết các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 136 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi. 2. Dựa vào bản đồ Tự nhiên thế giới (trang 96 - 97), kể tên một số dãy núi lớn trên thế giới. 3. Quan sát hình 3, 4 và thông tin trong mục 1, em hãy nêu sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng. 4. Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới (96 - 97), kể tên một số cao nguyên, đồng bằng lớn trên thế giới.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 137 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản: nhựa, than đá, gỗ, cát, xi măng, thép, đá vôi. 2. Hãy kể tên ít nhất một vật dụng hằng ngày em thường sử dụng được làm từ khoảng sán. 3. Sắp xếp các loại khoảng sản sau vào ba nhóm sao cho đúng: vàng, nước khoáng, kim cương, than bùn, khí thiên nhiên, cao lanh, ni-ken, phốt phát, bô-xít.

Xem lời giải

Bài 1 trang 138 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu đặc điểm của các dạng địa hình chính trên Trái Đất: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất