Bài 11. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Bình chọn:
4.3 trên 103 phiếu
Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Lý thuyết quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 131 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào nội dung kiến thức dưới đây, em hãy cho biết: - Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh khác nhau như thế nào. - Trong các hình 1, 2, 3, 4 hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình nội sinh, hình nào thể hiện tác động chủ yếu của quá trình ngoại sinh.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 5 và đọc thông tin trong mục 2, em hãy trình bày hiện tượng tạo núi. 2. Ngoại sinh có vai trò như thế nào trong việc làm biến đổi hình dạng của núi?

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu vai trò của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu tác động đồng thời của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin, hình ảnh về một số dạng địa hình do gió, nước… tạo thành và chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải