Bài 1.Lịch sử và cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 114 phiếu
Lý thuyết lịch sử và cuộc sống

Lý thuyết lịch sử và cuộc sống Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1, em hãy chỉ ra những điểm thay đổi theo thời gian của máy tính điện tử. Theo em, sự thay đổi theo thời gian như vậy được hiểu là gì?

Xem lời giải

1. Lịch sử là gì?
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 9 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khái niệm lịch sử được hiểu như thế nào? Nêu ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

2.Vì sao phải học lịch sử
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu ý nghĩa hai câu thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh.Vì sao phải học Lịch sử?

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà chính trị nổi tiếng La Mã cổ đại Xi-xe-rông đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”. Em có đồng ý với quan điểm đó không?

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các bạn trong hình bên đang làm gì? Theo em, việc làm đó có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chia sẻ với thầy cô giáo và các bạn các hình thức học lịch sử mà em biết; cách học lịch sử nào giúp các em hứng thú và đạt hiệu quả tốt nhất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn giải bài 4 phần Luyện tập - vận dụng trang 10 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.Em hãy điều tra xem trong lớp em có bao nhiêu bạn thích học môn Toán, môn Ngữ văn và môn Lịch sử . Theo em, các bạn học những môn khác có cần biết Lịch sử không? Vì sao?

Xem lời giải