Bài 3. Thời gian trong lịch sử

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu
Lý thuyết Thời gian trong lịch sử

Lý thuyết Thời gian trong lịch sử Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 14 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy quan sát tờ lịch bên cạnh và cho biết vì sao trên cùng một tờ lịch lại ghi hai ngày khác nhau?

Xem lời giải

1. Vì sao phải xác định thời gian trong lịch sử
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao phải xác định thời gian trong lịch sử? Con người thời xưa đã xác định thời gian bằng những cách nào?

Xem lời giải

2. Các cách tính thời gian trong lịch sử
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết các cách tính thời gian trong lịch sử.

Xem lời giải

3. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các sự kiện dưới đây cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm? Khoảng thiên nhiên kỉ III TCN, người Ai Cập đã biết làm lịch. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra năm 40.

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên những ngày nghỉ lễ theo âm lịch và dương lịch ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 15 SGK Lịch sử và Địa lý 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải