Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Toạ độ địa lí

Bình chọn:
4.1 trên 137 phiếu
Lý thuyết hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

Lý thuyết hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 102 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2 và đọc thông tin mục 1, em hãy: 1. Xác định đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gôc. Cho biết thế nào là kinh tuyến tây, kinh tuyến đông, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam. 2. So sánh độ dài giữa các kinh tuyến với nhau và độ dài giữa các vĩ tuyến với nhau.

Xem lời giải

2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 103 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên hình 4.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 103 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu kinh tuyến, vĩ tuyến.

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tra cứu thông tin, ghi tọa độ địa lí các điểm cực (Bắc, Nam, Đông, Tây) trên phần đất liền của nước ta.

Xem lời giải