Bài 13. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Bình chọn:
4.4 trên 163 phiếu
Lý thuyết giao lưu văn hóa từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X

Lý thuyết giao lưu văn hóa từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 56 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hơn mười thế kỉ hình thành và phát triển, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình giao lưu văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ. Quá trình giao lưu đó đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

Xem lời giải

1. Tín ngưỡng, tôn giáo
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 56 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đời sống tín ngưỡng-tôn giáo của các cư dân Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc như thế nào?

Xem lời giải

2. Chữ viết- văn học
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 57 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Những bằng chứng nào chứng tỏ chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc?

Xem lời giải

3. Kiến trúc- điêu khắc
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có điểm gì nổi bật?

Xem lời giải

4. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về một thành tựu văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 3 trang 58 SGK Lịch sử 6 và Địa lí Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hiểu gì về biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay?

Xem lời giải