Trả lời câu hỏi mở đầu trang 56 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong hơn mười thế kỉ hình thành và phát triển, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình giao lưu văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ. Quá trình giao lưu đó đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Trong hơn mười thế kỉ hình thành và phát triển, ở Đông Nam Á đã diễn ra quá trình giao lưu văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ.  Quá trình giao lưu đó đã tác động đến văn hóa Đông Nam Á, được thể hiện qua các tín ngưỡng tôn giáo, từ đó là sản phẩm tạo nên những tác phẩm kiến trúc độc đáo.

.Loigiaihaycom


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài