Chương 6 Đất và sinh vật trên Trái Đất

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu
Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất

Lý thuyết lớp đất trên Trái Đất Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 168 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 1, em hãy kể tên các tầng đất. 2. Trong các tầng đất, tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trường và phát triển của thực vật?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 168 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 2, cho biết đất bao gồm những thành phần nào. Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất? 2. Tạo sao chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 169 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định trên hình 5 nơi phân bố chủ yếu của ba nhóm đất: đất đen thảo nguyên ôn đới, đất pốt dôn, đất đỏ vàng nhiệt đới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 170 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất?

Xem lời giải

Lý thuyết sự sống trên Trái Đất

Lý thuyết sự sống trên Trái Đất Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 171 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1, em hãy kể tên một số loài sinh vật ở các vùng biển trong đại dương.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 172 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin và các hình ảnh trong mục 2, em hãy: 1. Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết. 2. Nêu sự khác nhau về thực vật giữa rừng mưa nhiệt đới với rừng lá kim và đài nguyên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 172 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy trình bày sự đa dạng của sinh vật trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 172 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân do đâu? Hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ các loài đó.

Xem lời giải

Lý thuyết rừng nhiệt đới

Lý thuyết rừng nhiệt đới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết nơi phân bố của rừng nhiệt đới. 2. Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3, em hãy: - Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. - Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy giải thích vì sao rừng nhiệt đới có nhiều tầng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế? Hãy tìm hiểu về kiểu rừng đó.

Xem lời giải

Lý thuyết sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Lý thuyết sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Địa lí 6 Kết nối tri thưc với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 176 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Xác định trên bản đồ hình 2, phạm vi của các đới thiên nhiên trên Trái Đất. 2. Dựa vào kiến thức đã học và hình 1, em hãy trình bày về đặc điểm của một đới thiên nhiên.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất