Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Bình chọn:
4.5 trên 145 phiếu
Lý thuyết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Lý thuyết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, 2; em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đối với đời sống con người. 2. Dựa vào thông tin trong mục b và hình 3, 4, 5; em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên tới sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp hoặc dịch vụ).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Theo em, những tác động nào của con người khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái. 2. Dựa vào hình 6, 7 và hiểu biết của em, hãy kể tên một số loại rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp do con người đưa vào môi trường thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và du lịch.

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số hành động của con người làm ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở nơi em sinh sống, điều kiện tự nhiên nào tác động nhiều nhất đến đời sống và sản xuất của người dân? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.

Xem lời giải