Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Bình chọn:
4.3 trên 146 phiếu
Lý thuyết sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Lý thuyết sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 158 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a. Sông 1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn. 2. Em hãy nêu mối quan hệ giữa mưa lũ của sông với nguồn cung cấp nước cho sông. b. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ 1. Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất. 2. Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 ...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 3, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào. 2. Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích gì? 3. Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu vai trò của băng hà đối với tự nhiên và đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy kể tên các nguồn nước ngọt quan trọng trên Trái Đất và tầm quan trọng của chúng đối với con người.

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin và cho biết trong các sông: sông Đà, sông Luộc, sông Đuống, sông Lô, sông nào là phụ lưu, sông nào là chi lưu của sông Hồng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Việc khai thác nước ngầm vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây ra hậu quả như thế nào?

Xem lời giải