Trả lời câu hỏi mục 1 trang 158 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a. Sông

1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn.

Hình 1. Mô hình hệ thống sông

2. Em hãy nêu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước cho sông.

b. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

1. Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất.

2. Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 và dựa vào hiểu biết của em, hãy cho biết việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ có thể mang lại những lợi ích gì. Nêu ví dụ.

a) Đập thủy điện

b) Điểm du lịch ven hồ

c) Nuôi cá trên hồ

Hình 2. Sử dụng tổng hợp nước hồ thủy điện Hòa Bình

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1, 2 SGK kết hợp kiến thức đã học về sông và sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

Lời giải chi tiết

a. Sông

1. Các bộ phận của một dòng sông lớn: sông chính, phụ lưu và chi lưu.

- Phụ lưu: sông đổ vào sông chính.

- Chi lưu: sông thoát nước cho sông chính.

2. Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cấp nước sông

- Sông có nguồn cấp nước là nước mưa: mùa lũ trùng với mùa mưa.

- Sông có nguồn cung cấp nước là tuyết tan: mùa lũ trùng với mùa xuân.

- Sông có nguồn cung cấp nước là băng tan: mùa lũ vào đầu mùa hạ.

b. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

1. Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống và sản xuất

- Phát triển giao thông, du lịch;

- Nước sinh hoạt;

- Tưới tiêu;

- Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản;

- Làm thủy điện.

2. Lợi ích của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao;

- Hạn chế lãng phí nước;

- Góp phần bảo vệ tài nguyên nước.

=> Ví dụ: Hồ thủy điện Hòa Bình được khai thác, sử dụng tổng hợp với nhiều mục đích: cung cấp điện (thủy điện), phòng chống lũ cho Đông bằng sông Hồng, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trông thủy sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu