Bài 16:Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Bình chọn:
4.3 trên 98 phiếu
Lý thuyết nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Lý thuyết nhiệt độ không khí. Mây và mưa Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 146 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy đọc giá trị nhiệt độ không khí hiển thị trên nhiệt kế ở hình 1. 2. Ở trạm khí tượng Láng (Hà Nội), kết quả đo nhiệt độ ở bốn thời điểm trong ngày 25 tháng 7 năm 2019 lần lượt là 27 độ C, 27 độ C, 32 độ C, 30 độ C. Hãy cho biết nhiệt độ không khí trung bình của ngày hôm đó. 3. Quan sát hình 2 và đọc thông tin mục 1b, em hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm của không khí giữa các địa điểm. Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 148 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Cho biết giá trị độ ẩm không khí hiển thị trên hình 4. 2. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 5, em hãy mô tả quá trình hình thành mây và mưa. 3. Hãy xác định trên bản đồ hình 6:

Xem lời giải

Bài 1 trang 149 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng số liệu sau: Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 149 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của mưa đến sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Xem lời giải

Bài 3 trang 149 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong một ngày. Cho biết nhiệt độ không khí cao nhất và nhiệt độ không khí thấp nhất, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở bản tin đó.

Xem lời giải