Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ.

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Lý thuyết bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Lý thuyết bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Khái niệm bản đồ
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 104 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết quả Địa Cầu và bản đồ có điểm gì giống và khác nhau. 2. Hãy nêu một số ví dụ cụ thể thể hiện vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Xem lời giải

2. Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 105 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1, em hãy mô tả dạng lưới kinh, vĩ tuyến ở mỗi bản đồ.

Xem lời giải

3. Phương hướng trên bản đồ
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 105 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á ở trang 101, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-la, Xin-ga-po.

Xem lời giải

Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ ở trang 101, cho biết phần đất liền của nước ta tiếp giáp với biển ở những hướng nào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sưu tầm một số bản đồ và giới thiệu với các bạn trong lớp về các bản đồ đó.

Xem lời giải