Chương 2. Trái đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Lý thuyết Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Lý thuyết Trái Đất trong hệ Mặt Trời Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 116 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, em hãy cho biết: - Trái Đất nằm ở vị trí thứ mất theo thứ tự xa dần Mặt Trời. - Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 117 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có bạn cho rằng Trái Đất là một mặt phẳng. Bằng hiểu biết và các thông tin, hình ảnh trong bài, em hãy nêu một số ví dụ để thuyết phục bạn đó rằng Trái Đất có dạng khối cầu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, hãy nêu tên các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Xem lời giải

Bài 2 trang 117 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử có người sinh sống ở hành tinh khác, em hãy viết một lá thư khoảng 10 dòng giới thiệu về Trái Đất của chúng ta với họ.

Xem lời giải

Lý thuyết chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Lý thuyết chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 118 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục 1, em hãy cho biết: - Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất. - Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay. - Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết một vòng. 2. Sử dụng quả Địa Cầu để mô tả chuyển động quay quanh trục của Trái Đất.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 119 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng quả Địa Cầu để trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất. Dựa vào hình 2, em hãy: - Cho biết tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực. - Kể tên một số quốc gia sử dụng cùng múi giời với Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở sảnh khách sạn thường treo một số đồng hồ của các địa điểm khác nhau trên thế giới, các đồng hồ này chỉ các giờ khác nhau. Tại sao lại như vậy? Nếu đặt thêm đồng hồ địa điểm Hà Nội vào hình thì đồng hồ đó sẽ chỉ mấy giờ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

An sống ở Hà Nội và có bạn sống ở thành phố Xao Pao-lô (Bra-xin). Vào lúc 11 giờ trưa, sau khi đi học về, An định gọi điện cho bạn để nói chuyện. Bố khuyên An không nên gọi vào giờ này. Theo em, tại sao bố lại khuyên An như vậy?

Xem lời giải

Lý thuyết chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Lý thuyết chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 122 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1, em hãy mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, theo gợi ý: - Hình dạng quỹ đạo chuyển động. - Hướng chuyển động. - Thời gian chuyển động hết một vòng. - Góc nghiêng và hướng của trục trong quá trình chuyển động.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 123 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, 2 và thông tin trong mục 2, cho biết: - Vào ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc đang là mùa gì, bán cầu Nam đang là mùa gì. Tại sao? - Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu Bắc đang là mùa gì, bán cầu Nam đang là mùa gì. Tại sao? Dựa vào hình 2, nêu sự khác nhau về thời gian diễn ra mùa của cả hai bán cầu. Dựa vào hình 3, nêu sự khác nhau về hiện tượng mùa theo vĩ độ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 124 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy trình bày hiện tượng ngày – đêm dài ngắn theo mùa trên Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 124 Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghỉ hè năm nay, bố cho Nam đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. Nam không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho Nam.

Xem lời giải

Lý thuyết xác định phương hướng ngoài thực tế

Lý thuyết xác định phương hướng ngoài thực tế Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 126 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng la bàn trong lớp học, xác định hướng cửa lớp, hướng cổng trường.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 126 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình vẽ, mô tả lại cách xác định phương hướng qua việc quan sát Mặt Trời mọc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 127 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số cách xác định phương hướng ngoài thực tế.

Xem lời giải

Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Mặt Trời hoặc sử dụng la bàn, hãy xác định khi đi từ nhà đến trường, trước tên phải đi về hướng nào.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất