Trả lời câu hỏi mục 1 trang 126 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sử dụng la bàn trong lớp học, xác định hướng cửa lớp, hướng cổng trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng la bàn cầm tay hoặc la bàn trên điện thoại thông minh.

Lời giải chi tiết

Hình 1: La bàn cầm tay

Hình 2: La bàn số trong điện thoại thông minh


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu