Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 78 Bài 17 Lịch Sử và Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thủ tiêu văn hoá của người Việt. Trong cuộc đầu tranh sinh tồn, em có biết, người Việt đã làm gì để bảo vệ những giá trị văn hoá truyền thống của mình. Điều gì đã tạo nên sự kỳ diệu đó?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 78 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết một số nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được giữ trong thời Bắc thuộc

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 79 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra những phong tục tập quán của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

Xem lời giải