Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bình chọn:
3.8 trên 81 phiếu
Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Lý thuyết Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 39 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã chế tạo ra la bàn để xác định phương hướng. Họ còn là chủ nhân của một nền văn minh phát triển với nhiều thành tựu mà cho đến nay nhân loại vẫn đang được thừa hưởng. Vậy, điều kiện nào giúp người Trung Quốc cổ đại đã tạo dựng được nền văn minh rực rỡ như thế? Những giá trị to lớn mà họ trao truyền đến nay là gì?

Xem lời giải

1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 40 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Xem lời giải

2. Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc
Trả lời câu hỏi mục 2 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc như thế nào?

Xem lời giải

3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy (206 TCN- thế kỉ VII)
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 41 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy

Xem lời giải

4. Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từu thời cổ đại đến thế kỉ VII
Trả lời câu hỏi mục 4 trang 42 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên một số thành tựu văn minh tiêu biểu của Trung Quốc thời cận đại.

Xem lời giải

5. Luyện tập và vận dụng
Bài 1 trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật? Những đặc điểm đó tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh của quốc gia này?

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các thành tựu văn minh Trung Quốc thời cổ đại, em thích nhất thành tựu nào? Vì sao?

Xem lời giải