Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trả lời câu hỏi mở đầu trang 60 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ lâu đời, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã ăn sâu vào tâm thức, tình cảm của những người dân Việt và trở thành truyền thống đặc biệt của dân tộc ta. Hình ảnh dưới đây đã phản ánh phần nào không khí của ngày Giỗ Tổ. Đã bao giờ em tự hỏi. Điều gì đã thôi thúc nhân dân ta luôn hướng về mảnh đất cội nguồn.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 61 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin trong mục 1 và sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam, hãy xác định phạm vi không gian chủ yếu của nước Văn Lang so với ngày nay.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 62 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nước Âu Lạc ra đời trong bối cảnh nào? Nhà nước này có gì giống và khác so với nhà nước Văn Lang?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trình bày những nét chính về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy ghi lại những thông tin cơ bản nhất về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc theo các gợi ý sau: thời gian thành lập-kết thúc, kinh đô; tổ chức bộ máy nhà nước

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chỉ ra 3-5 thành tựu tiêu biểu của thời đại Văn Lang-Âu Lạc. Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về thành tựu mà em thích nhất.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Soạn giải bài 3 phần Luyện tập - vận dụng trang 64 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10-03 âm lịch hằng năm có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giảiHỏi bài