Giải bài thực hành trang 189 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hướng dẫn trong SGK kết hợp thu thập tài liệu qua sách vở, mạng internet, tham quan địa phương,...

Lời giải chi tiết

1. HS lựa chọn một trong các nội dung sau để tìm hiểu ở địa phương

- Nội dung 1: Nguồn lợi tự nhiên ở địa phương.

- Nội dung 2: Ô nhiễm môi trường.

- Nội dung 3: Thiên tai và phòng chống thiên tai.

- Nội dung 4: Bảo vệ thiên nhiên.

2. Tiến hành tìm hiểu nội dung đã chọn tại địa phương theo nhóm và viết báo cáo dựa trên những thông tin đã thu thập được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu