Chương 7 Con người và thiên nhiên

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Lý thuyết dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết: - Số dân thế giới năm 2018. - Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 181 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 2, em hãy: - Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người/km2 và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km2. - Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy điều kiện tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi mục 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 182, em hãy: 1. Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018. 2. Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 1, hãy tính thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người (từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 tỉ lên 3 tỉ,...).

Xem lời giải

Bài 2 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 183 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 3 và tìm hiểu các thông tin về thành phố Tô-ky-ô, sau đó chia sẻ với các bạn.

Xem lời giải

Lý thuyết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Lý thuyết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 184 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, 2; em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đối với đời sống con người. 2. Dựa vào thông tin trong mục b và hình 3, 4, 5; em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên tới sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp hoặc dịch vụ).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Theo em, những tác động nào của con người khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái. 2. Dựa vào hình 6, 7 và hiểu biết của em, hãy kể tên một số loại rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp do con người đưa vào môi trường thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và du lịch.

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số hành động của con người làm ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở nơi em sinh sống, điều kiện tự nhiên nào tác động nhiều nhất đến đời sống và sản xuất của người dân? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.

Xem lời giải

Lý thuyết bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Lý thuyết bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 187 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên. 2. Để bảo vệ môi trường, chúng ta cần phải làm những gì? 3. Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ cụ thể về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên.

Xem lời giải

Bài 1 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số việc có thể làm hằng ngày để bảo vệ môi trường.

Xem lời giải

Bài 2 trang 188 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu thập thông tin về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững ở địa phương em.

Xem lời giải

Lý thuyết thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Lý thuyết thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất