Trả lời câu hỏi mục 1 trang 180 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết: - Số dân thế giới năm 2018. - Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm.

Đề bài

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết:

- Số dân thế giới năm 2018.

- Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1 SGK, chú ý số dân qua các năm được thể hiện trong biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Số dân thế giới năm 2018: 7,6 tỉ người.

- Số dân thế giới có xu hướng tăng theo thời gian.


Bình chọn:
4.7 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí